Opførelse af NY kirke

Hvinningdal Kirke, Silkeborg

Renovering og udvidelse af kirke - Baunekirken

OPFØRELSE AF NY KIRKE – HVINNINGDAL KIRKE

Den nye kirke skal erstatte den eksisterende Hvinningdal Kirke, der er opført som en vandrekirke med henblik på at etablere en blivende kirke i Hvinningdal på et senere tidspunkt.

Den nye kirke skal indeholde rum til kirkelige handlinger og undervisning med en kapacitet på op til 400 personer, samt en serie af understøttende funktionsrum for kirkens daglige drift. Byggeriet forventes at udgøre mellem 1.200 og 1.400 m².

Placering af den blivende kirke i Hvinningdal blev allerede i 1991 lokalplanlagt i forbindelse med en større udbygning af boligområderne i Hvinningdal. Grunden ligger på kanten af et bakkedrag, der udgør bydelens højeste punkt. Placeringen referer både til Silkeborg By og de store landskabsstræk omkring byen, hvor kirken vil komme til at virke som pejlemærkefor området. Kirkegrunden indgår i et sammenhængende grønt naturområde med kulturarvsinteresser, hvor kirken tilføjes som en del af den levende kulturarv, som dels udgøres af stedet og dels af Folkekirken som institution.

Den forventede ramme til håndværkerudgifter for det samlede byggeri og anlæg samt teknisk rådgivning andrager ca. 55 millioner inklusive moms.

BYGHERRE: Balle sogns menighedsråd, Silkeborg
ÅR: 2019/2020
YDELSER: Dispositionsanalyser. Budgetter. Byggeprogram. EU udbud. Konkurrenceafvikling. Projektledelse

DEL GERNE:

Andre PROJEKTER

[et_pb_dfbm_blog_light dfbm_fullwidth=”off” article_distance=”25″ column_max=”5″ custom_posttypes=”project” include_project_categories=”11,19,10,13,12,15,18″ posts_number=”4″ show_order_options=”on” order_options_orderby=”rand” header_tag=”h4″ show_content=”none” show_comments=”off” show_categories=”off” show_author=”off” show_date=”off” read_more=”off” show_pagination=”off” use_inner_shadow=”off” _builder_version=”3.0.105″ _i=”0″ _address=”3.1.0.0″][{ _i=”0″ _address=”3.1.0.0.0″ /][/et_pb_dfbm_blog_light]
KONTAKT