Kirke

Kirkebyggeri – en investering i fremtiden.

Den danske folkekirke er båret af frivillige, hvor lyst og interesse for det kirkelige liv er bærende for fællesskabet. I menighedsrådets arbejde er forskelligheden blandt medlemmerne en styrke, som er med til at understøtte både indhold og en ansvarlig styring.

Kirkens bygninger er en del af det daglige ansvar. Der skal først og fremmest tages vare på drift og vedligehold, der nogle gange også vil påkalde et behov for renovering. Derudover har rådet også et ansvar for at sikre en tilpasning af kirkens rammer i forhold til menighedens behov og ønsker. Iværksættelse af byggeri kan også være aktuelt for at tilpasse kirken til fremtiden.

Læs mere

Vi kan rådgive om:

  • Drift og vedligehold af kirkebygning
  • Kirkerenovering
  • Kirkebyggeri

Vi arbejder ud fra en helhedstænkning, der ud over de bygningsfysiske forhold også omfatter respekten for mennesket og handlingen, som bygningerne er skabt til. Vores tværfaglige bredde og interesse for kirken giver os mulighed for at tænke kirkebyggeri ind i en større sammenhæng.
Vores bygherrerådgivere for kirkebyggeri:

  • Finn Balle, ingeniør
  • Tina Kvist Martinsen, arkitekt
  • Gitte Hauris, bygningskonstruktør

 

01

Hvinningdal Kirke, Silkeborg

Dispositionsanalyser, budgetter, byggeprogram, EU udbud, konkurrenceafvikling, og projektledelse ved opførelse af ny kirke.
02

Baunekirken, Herning

Projekt for renovering og udvidelse. Projektet har været omfattet af procesledelse, bygherretilsyn og kvalitetssikring.

Skal vi bygge sammen ?
Skriv til os her

Vi vil med glæde give vores besyv med på dit byggeri også. Det kan langt oftest betale sig at have os med på sidelinien, og gerne så tidligt i processen som muligt.
Så giver det mest mening.

KONTAKT