Den afgørende løftestang i lokalt byggeri

Alpi Hallerne – Lind

”Hvis vi ikke havde haft Finn, var vi ikke kommet nogen steder!” Erling Mikkelsen, bestyrelsesformand for ALPI Hallerne i Lind er ikke i tvivl. At hyre Finn Balle ApS ind som bygherrerådgiver i forbindelse med Linds nye sports– og kulturcenter har været det eneste rigtige.

I Lind udenfor Herning bygges der på livet løs. Et nyt sports- og kulturcenter er under opførelse og har til formål at skabe større sammenhængskraft mellem den lokale skole og de to eksisterende haller. Projektet byder på en tredje hal, der skyder i vejret sammen med et kommende motionscenter samt et fleksibelt musiklokale med tæt tilknytning til Lind Skole. Hallen bliver desuden udstyret med en moderne springgrav til stor fornøjelse for de mange lokale gymnaster og får derudover den funktion, at den hurtigt kan deles op i to, således at flest mulige får gavn af de spritnye kvadratmeter.

Når know-how gør en forskel
En af dem, der har været helt inde under huden på byggeriet, er bygherrerådgiver Finn Balle ApS fra Herning. Finn blev hyret ind med det formål at bidrage med viden omkring større byggerier og de muligheder og faldgruber, der ligger i en sådan proces, når forskellige interessenter er involveret. Bestyrelsesformand for ALPI Hallerne, Erling Mikkelsen, fortæller: ”Der var ingen af os, der anede noget om byggeri. Derfor var det nødvendigt at få tilført de rette kompetencer tidligt i processen. Vi faldt for Finn med det samme. Han besidder en kæmpe viden og indsigt i forhold til denne type byggeri samtidig med, at han selv har trådt sine sko i foreningslivet. Netop den kombination var vigtig for os.”

Tryghed og sund økonomi
For Erling Mikkelsen har samarbejdet med Finn Balle ApS betydet masser af sparring og tryghed undervejs i forløbet: ”For mig personligt har Finns deltagen gjort, at jeg delvist har koblet mig af processen. Jeg har trygt kunnet overlade ansvaret til Finn og hans folk og dermed koncentrere mig mine kerneopgaver i forbindelse med projektet. Finn har bidraget aktivt til, at alle interessenter har fået det ud af byggeriet, som de ønskede – og for helhedens vedkommende meget mere end det. Vi ender op med et resultat, hvor vi på nuværende tidspunkt allerede har fået langt mere for pengene end først forventet – og Finn, ja han har allerede tjent sin egen løn ind adskillige gange.”

Erling har ro i sjælen omkring det videre forløb. Byggeriet i Lind går sin planlagte gang og forventes færdigt omkring medio april. Afslutningsvis er bestyrelsesformanden ikke bange for at give et råd og en anbefaling med på vejen: ”Jeg vil opfordre alle, der skal i gang med et større byggeri, til at tage fat i en bygherrerådgiver til at styre processen og sørge for, at alle tråde bindes sammen til gavn for de involverede. Og den bygherrerådgiver kunne meget vel være Finn Balle.”

 

20150923-910A9692   20150923-910A9622

KONTAKT