Når funktion og æstetik binder et hus sammen

Herning HF & VUC

Hos Herning HF & VUC havde man længe haft et ønske om, at få stedets faciliteter til at hænge bedre sammen. Den 1. august 2015 kunne man så tage 3.000 nye velfungerende kvadratmeter i brug, som er ført ud i livet med Finn Balle ApS som bygherrerådgiver

Hos Herning HF & VUC er der liv og glade dage. Hver dag passerer i omegnen af 800 elever gennem huset, som er en blanding af nye og gamle bygninger. Den mængde trafik stiller krav til såvel funktionalitet som akustik. Anne Vandsø Madsen, der er rektor på stedet, er begejstret over den forandring, huset har gennemgået i løbet af skoleåret 2014-15: ”To eksisterende bygninger er blevet integreret med en ny bygning, som gør, at hele bygningsmassen er blevet bundet sammen. Løsningen har skabt en helt ny form for sammenhængskraft blandt såvel lærere som elever, og vi har fået meget mere ud af vores kvadratmeter, end vi umiddelbart havde regnet med”, siger hun.

Mange funktionaliteter
Formålet med byggeriet hos Herning HF & VUC har været mange. Èt af dem var at erstatte en gammel pavillon, som var blevet etableret i 70’erne som det, der skulle være en midlertidig foranstaltning, dengang stedet fungerede som seminarium. Anne Vandsø Madsen fortæller: ”Den gamle pavillon havde for længst udtjent sin værnepligt og kunne ikke længere anvendes til undervisning. Vi stod derfor med et stort behov for nye undervisningslokaler og nye fællesrum. Derudover ønskede vi en bygning, som arkitektonisk harmonerede med resten af bygningsmassen og som kunne få vores hus til funktionelt at hænge bedre sammen. Dernæst ville vi gerne udnytte den niveaudeling, som findes på stedet på en spændende måde og samtidig blive i stand til at gøre brug af gangarealerne i undervisningssammenhænge på den måde, så man kan sidde uforstyrret og arbejde. Alt sammen med det formål at tilføre stedet en større grad af nærhed og sammenhængskraft. Og vi må sige, at vi har fået det hele; æstetik, funktionalitet, en fantastisk lyd og et moderne læringsmiljø med lokaler, som matcher vores forskellige undervisningstyper, og hvor både lærere og elever trives.”

Ikke byggeeksperter
For Anne Vandsø Madsen har byggeprocessen været en spændende men også udfordrende proces. Hun fortæller: ”Som undervisere har vi jo ikke meget forstand på byggeri. Derfor var det nødvendigt at have en repræsentant, som kunne være bindeled mellem os og de involverede faggrupper – en slags oversætter, som kunne sikre, at alle var enige om, hvad der blev kommunikeret ud og besluttet. Og der har Finn Balle løftet opgaven til fulde. Vi er blevet udfordret positivt på den måde, at vi ikke er blevet koblet af processen, men bedt om at tage stilling, blevet lyttet til og inddraget, hvor det har været relevant. Til gengæld har vi haft trygheden ved, at Finn til de forskellige møder og i den operationelle fase tog ansvaret for, at vi fik det resultat, som vi ønskede. Det har med andre ord været et udbytterigt samarbejde, hvor Finn har evnet at få alle ender til at nå sammen.”

Næste skridt i indretningen er møblering og udsmykning af de nye faciliteter. Hos Ege Tæpper har Herning HF & VUC fået vævet to kæmpestore tæpper, der formidler stedets værdier og elevsammensætning. Udsmykningen er designet af kunstneren Camilla Blachman. ”Det er helt unikt, at vores skole og dennes værdiggrundlag er kommet op på væggen og ses af alle, der kommer igennem vores nye gamle hus”, slutter en begejstret Anne Vandsø Madsen.

VUC   VUC-interior

KONTAKT